Công Nghệ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 2833529
Đang Online: 13

Kết Cấu BTCT

QUY TRÌNH TÍNH TRỤ CẦU BTCT LOẠI 2

QUY TRÌNH TÍNH TRỤ CẦU BTCT LOẠI 2

Kết cấu trụ cầu loại 2 là dạng móng cọc đài cao được áp dụng phổ biến trong các công trình giao thông, công trình hạ tầng, ví dụ như các trụ cầu trong các cầu giao ...

QUY TRÌNH ƯỚC TÍNH LÚN NỀN ĐƯỜNG & CỐNG

QUY TRÌNH ƯỚC TÍNH LÚN NỀN ĐƯỜNG & CỐNG

Ước tính lún đường & cống nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tùy chọn phương án thiết kế, hỗ trợ hữu hiệu cho công tác & quá trình thi công.

TÍNH TƯỜNG CỌC HỞ

TÍNH TƯỜNG CỌC HỞ

Tường cọc hở (Soldier Pile Retaining Wall) là bài toán kết hợp giữa các vấn đề nền móng và kết cấu. Do vậy thiết kế phải thỏa mãn được điều kiện ổn định và biến dạng là điều kiện ...

QUY TRÌNH TÍNH MỐ CỐNG BTCT

QUY TRÌNH TÍNH MỐ CỐNG BTCT

Kết cấu mố cống (mố cầu nhỏ) dạng kết cấu móng nông BTCT được áp dụng phổ biến trong các công trình giao thông. Mố cống thường được chế tạo bằng bê tông cốt thép.

TÍNH ỔN ĐỊNH TRƯỢT CUNG TRÒN

TÍNH ỔN ĐỊNH TRƯỢT CUNG TRÒN

Tính ổn định trượt cung tròn thường được áp dụng phổ biến trong các công trình giao thông & hạ tầng 

QUY TRÌNH TÍNH CỐNG HỘP BTCT LOẠI 2

QUY TRÌNH TÍNH CỐNG HỘP BTCT LOẠI 2

Cống hộp BTCT loại 2 là dạng công trình được áp dụng phổ biến trong các công trình giao thông, công trình hạ tầng.

QUY TRÌNH TÍNH CỐNG HỘP BTCT LOẠI 1

QUY TRÌNH TÍNH CỐNG HỘP BTCT LOẠI 1

Cống hộp BTCT loại 1 là dạng công trình được áp dụng phổ biến trong các công trình giao thông, công trình hạ tầng.

QUY TRÌNH TÍNH MỐ CẦU BTCT

QUY TRÌNH TÍNH MỐ CẦU BTCT

Kết cấu mố cầu là dạng móng cọc BTCT được áp dụng phổ biến trong các công trình giao thông, công trình hạ tầng, ví dụ như các mố cầu trong các cầu giao thông (cầu vượt ...

QUY TRÌNH TÍNH TRỤ CẦU BTCT LOẠI 1

QUY TRÌNH TÍNH TRỤ CẦU BTCT LOẠI 1

Kết cấu trụ cầu là dạng móng cọc đài cao được áp dụng phổ biến trong các công trình giao thông, công trình hạ tầng, ví dụ như các trụ cầu trong các cầu giao thông (cầu ...

QUY TRÌNH TÍNH GIA CƯỜNG CỘT BTCT THEO BIỂU ĐỒ N-M

QUY TRÌNH TÍNH GIA CƯỜNG CỘT BTCT THEO BIỂU ĐỒ N-M

Tính gia cường cột BTCT được áp dụng cho công tác sửa chữa và cải tạo cột đối với các công trình cũ cần nâng cấp hoặc tăng cường khả năng chịu lực của cột cho các công ...

1 2 3 4