Dịch Vụ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 2538803
Đang Online: 20

Dịch Vụ Gia Công

Dịch Vụ Gia Công

I-       DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHÀ THẦU XÂY DỰNG

Giới thiệu các dịch vụ:

Bao gồm các dịch vụ hỗ trợ:

           -     Tính toán và kiểm tra các phương án thi công

           -     Gia công các bản vẽ thi công, bản vẽ chi tiết và bản vẽ phương án thi công.

           -     Tư vấn kỹ thuật bảo vệ quyền lợi các nhà thầu.

Tùy theo yêu cầu, các bảng tính, bản vẽ có thể được thực hiện bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh hoặc song ngữ.

 

a)     Tính toán và kiểm tra các phương án thi công:

Theo các phương án thi công do nhà thầu đề xuất dựa trên trang thiết bị và công nghệ thi công của nhà thầu, các dịch vụ hỗ trợ chi tiết bao gồm:

Liên quan đến công tác nền móng & hạ tầng:

          -    Tính toán kiểm tra phương án thi công tầng hầm, bao gồm các kiểm tra về trình tự thi công, phân tích nội lực và khả năng chịu lực của hệ giằng chống (kingpost-shoring system)

           -     Kiểm tra tính toán mực nước ngầm

           -     Kiểm tra bố trí móng chịu lực của cần trục tháp.

           -     Kiểm tra ổn định mái hố móng

 

Liên quan đến công tác thi công:

           -     Kiểm tra khả năng chịu lực của giàn giáo

           -     Kiểm tra sự vận hành của giàn giáo treo.

 

Liên quan đến kết cấu công trình:

           -     Đánh giá lại khả năng chịu lực của kết cấu theo phương án thi công do nhà thầu đề xuất

 

b)    Gia công các bản vẽ:

  Dựa trên các hồ sơ thiết kế kỹ thuật của công trình, dịch vụ gia công bản vẽ nhằm triển khai các chi tiết:

           -     Các bản vẽ móng, móng cọc, bao gồm thống kê thép

           -     Các bản vẽ dầm, bao gồm thống kê thép

           -     Các bản vẽ cột, bao gồm thống kê thép

           -     Các bản vẽ sàn, bao gồm thống kê thép

           -     Các bản vẽ triển khai cấu kiện thép

           Gia công các bản vẽ dựa trên các tài liệu kỹ thuật khác (dựa trên hình ảnh, mô tả hoặc thuyết minh khác)

 

c)     Tư vần kỹ thuật cho nhà thầu

  Các dịch vụ bao gồm:

            -     Chuẩn bị hồ sơ tài liệu pháp lý hoặc tài liệu khoa học cho nhà thầu.

            -     Soạn văn bản, báo cáo, thư phúc đáp, thư giải trình cho đại diện nhà thầu.

            -     Đại diện cho nhà thầu tham gia họp kỹ thuật khi cần thiết và có thỏa thuận riêng

 Các dịch vụ hỗ trợ sẽ được thực hiện bằng Tiếng Việt / Tiếng Anh / Song ngữ theo thỏa thuận


Liên hệ báo giá:

Công ty TNHH Thiết Kế và Giải Pháp Cường

   -  Email: cuongletechno@gmail.com

   -  ĐT:  08 628 18107

 

Các bài viết khác