HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 1144857
Đang Online: 12

Quy Trình Vẽ

QUI TRÌNH VẼ MÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

  • TỔNG QUAN

   Vẽ móng cọc bê tông cốt thép (BTCT) là công việc quan trọng khi thực hiện vẽ kết cấu móng của quy trình thiết kế. Bản vẽ móng cọc BTCT được thực hiện cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế thi công thường bao gồm các chi tiết bản vẽ như sau:

·              -  Bản vẽ mặt bằng bố trí móng cọc, bản vẽ bố trí cọc

·              -    Bản vẽ chi tiết các loại móng cọc

·              -    Bảng thống kê cốt thép & Bảng trọng lượng cốt thép

 

   Các bản vẽ móng cọc được thực hiện dựa trên,

·              -  Số liệu của mô hình kết cấu được phân tích

·              -  Số liệu chi tiết của tính toán kết cấu móng cọc và các yêu cầu cấu tạo

·              -    Quyết định của kỹ sư thiết kế căn cứ theo các bản vẽ liên quan (kiến trúc, cơ điện, hạ tầng…)

 

   Qui trình thiết kế sau đây là giải pháp đề xuất nhằm giới thiệu trình tự thực hiện dành cho kỹ sư thiết kế.

 

  • QUI TRÌNH VẼ 

   Qui trình bao gồm các bước nhằm thực hiện bản vẽ kết cấu móng cọc chính xác và tối ưu hóa

 

  • ĐỀ XUẤT:

   Áp dụng qui trình nhằm thực hiện bản vẽ móng cọc theo công cụ vẽ tự động hóa dựa trên giao tiếp từ số liệu kết quả tính toán đến bản vẽ chi tiết sau cùng.

 

TP HCM, 18/08/2016

 

Phần mềm liên quan: Vẽ móng cọc bằng excel