HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 2615574
Đang Online: 17

PHẦN MỀM TCVN

PHẦN MỀM TCVN

PHẦN MỀM KẾT CẤU XÂY DỰNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Mỗi biểu tượng thể hiện 1 chương trình
  • Biểu tượng hình đơn thể hiện chương trình độc lập
  • Biểu tượng nhóm thể hiện bộ chương trình (gồm nhiều chương trình)

 

NỀN MÓNG

 

 

 

Giá:  350.000 100.000 100.000 100.000 450.000 350.000  900.000     

       
300.000 350.000 500.000 200.000 500.000  500.000        

 

PHÂN TÍCH TẢI TRỌNG

Giá:  150.000 300.000 500.000 Liên hệ Liên hệ 300.000

 

BÊ TÔNG CỐT THÉP

 

 

 

 

 

 

 

Công cụ tính cốt thép Giá:  200.000 200.000 250.000 200.000  100.000  100.000 100.000

 

     
Cột vách cứng      

   

 

Giá:  300.000 350.000 300.000 300.000 250.000 300.000 350.000  350.000      
               
350.000 350.000 350.000                

 

Cầu thang

Giá:  100.000 100.000 200.000 300.000 100.000 100.000
                 
                   

 

Các cấu kiện

   
Giá:  500.000 300.000 400.000 500.000 450.000 650.000 150.000 150.000   

 

 

     
400.000 350.000 400.000 850.000 800.000 900.000        

 

Hạ tầng

 

 
Giá:  350.000   700.000 650.000 700.000 750.000 250.000 300.000 600.000

 

BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

   
Giá:  500.000 500.000  400.000 400.000    

 

KẾT CẤU THÉP

 

 

Dầm, Cột thép

         
Giá:  200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000          

  

Liên kết thép

Giá:  300.000 300.000 250.000 300.000 300.000 450.000  350.000   800.000  750.000  700.000

 

 

 

 

 

           
Các cấu kiện thép
Giá:  150.000 400.000  350.000  350.000            

 

CÔNG CỤ & BẢN ĐỒ

                   
Giá:  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 100.000 150.000 200.000 250.000                    

 

Click vào hình để xem chi tiết phần mềm

 

 

 

Các bài viết khác