Công Nghệ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 685657
Đang Online: 31

Kết Cấu BTCT

QUY TRÌNH TÍNH TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG KHỐI XÂY

QUY TRÌNH TÍNH TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG KHỐI XÂY

Tường chắn bằng khối xây được thiết kế trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về ổn định công trình. Kiểm tra khả năng chịu lực của tường xây chỉ nên thực hiện sau khi kết cấu tường chắn thỏa ...

QUY TRÌNH TÍNH TƯỜNG KÈ BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CỌC

QUY TRÌNH TÍNH TƯỜNG KÈ BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CỌC

Tường kè bê tông thép trên nền cọc được thiết kế trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về cường độ và ổn định công trình.

QUY TRÌNH TÍNH KẾT CẤU HỒ BƠI

QUY TRÌNH TÍNH KẾT CẤU HỒ BƠI

Hồ bơi là dạng kết cấu khá phức tạp do việc thay đổi các mô hình tính tùy theo giai đoạn làm việc của kết cấu và hình thức tác dụng của tải trọng.

QUY TRÌNH TÍNH CHỌC THỦNG SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP

QUY TRÌNH TÍNH CHỌC THỦNG SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP

Sàn phẳng và sàn nấm là các dạng kết cấu sàn ngày càng phổ biến trong các công trình cao tầng.

QUY TRÌNH TÍNH LÕI CỨNG BTCT

QUY TRÌNH TÍNH LÕI CỨNG BTCT

Tính toán lõi cứng bê tông cốt thép bao gồm ...

QUY TRÌNH TÍNH SÀN 1 PHƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

QUY TRÌNH TÍNH SÀN 1 PHƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Sàn 1 phương BTCT là bài toán kết cấu cơ bản đối với các công trình dân dụng...

QUY TRÌNH TÍNH TƯỜNG CHẮN ĐẤT BÊ TÔNG CỐT THÉP

QUY TRÌNH TÍNH TƯỜNG CHẮN ĐẤT BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tường chắn bê tông thép được thiết kế trên cơ sở bảo đãm các điều kiện về ổn định công trình...

QUY TRÌNH TÍNH BỂ CHỨA NƯỚC BÊ TÔNG CỐT THÉP

QUY TRÌNH TÍNH BỂ CHỨA NƯỚC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Bể chứa bê tông thép được phân tích và tính toán trên cơ sở phân tích nội lực của các bộ phận kết cấu làm việc ...

QUY TRÌNH TÍNH DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

QUY TRÌNH TÍNH DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

Dầm BTCT là bài toán kết cấu cơ bản đối với các công trình dân dụng...

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

   Các qui trình tính toán đang dùng trong công tác thiết kế tại Việt Nam thường bỏ qua việc tính toán uốn- xoắn trong cấu kiện. Điều này không phản ánh đúng thực ...

1 2