HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 812358
Đang Online: 56

PHẦN MỀM TCVN

PHẦN MỀM TCVN

PHẦN MỀM KẾT CẤU XÂY DỰNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Mỗi biểu tượng thể hiện 1 chương trình
  • Biểu tượng hình đơn thể hiện chương trình độc lập
  • Biểu tượng nhóm thể hiện bộ chương trình (gồm nhiều chương trình)

 

NỀN MÓNG

Giá:  300.000 100.000 100.000 300.000 300.000  300.000 300.000 200.000

 

PHÂN TÍCH TẢI TRỌNG

Giá:  150.000 300.000 500.000 500.000 500.000 300.000

 

BÊ TÔNG CỐT THÉP

   
Công cụ tính cốt thép Giá:  200.000 250.000 200.000    

 

     
Cột vách cứng      

Giá:  300.000 350.000 300.000 300.000 350.000  350.000 350.000 350.000 350.000

 

Cầu thang

Giá:  100.000 100.000 200.000 300.000 100.000 100.000
                 
                   

 

Các cấu kiện

Giá:  400.000 200.000 100.000 150.000 300.000

 

BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC
       
Giá:  500.000 500.000        

 

KẾT CẤU THÉP

 

 

Dầm, Cột thép

         
Giá:  200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000          

  

Liên kết thép

       
Giá:  300.000 300.000 250.000 300.000 300.000 350.000        

 

             
Các cấu kiện thép
Giá:  100.000 200.000  350.000              

 

Click vào hình để xem chi tiết phần mềm

 

 

 

Các bài viết khác