HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 1573029
Đang Online: 3

Bê Tông Dự Ứng Lực

QUY TRÌNH TÍNH SÀN 01 PHƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU

  • TỔNG QUAN:

 Sàn bê tông cốt thép dự ứng lực (BTDUL) là kết cấu ngày càng được sử dụng phổ biến trong các công trình cao tầng tại Việt Nam. Dựa vào các ưu điểm thích hợp với các sàn có bước nhịp lớn, áp dụng các công nghệ mới, cộng thêm chi phí thi công ngày càng rẽ, tiết kiệm vật liệu, việc áp dụng kết cấu sàn bê tông dự ứng lực như là một xu hướng thi công xây dựng tất yếu.

 

Tính toán sàn BTDUL căng sau yêu cầu phải thực hiện đầy đủ tính toán theo các trạng thái giới hạn:

   -  Tính toán sàn 01 phương giai đoạn thi công (thời điểm căng cáp)

   -  Tính toán sàn 01 phương giai đoạn làm việc.

+ Sàn 01 phương được kiểm tra khả năng chịu lực theo trạng thái giới hạn về ứng suất (TTGH2)

+ Sàn 01 phương được kiểm tra chuyển vị cho phép theo trạng thái giới hạn về chuyển vị (TTGH2)

+ Sàn 01 phương được kiểm tra khả năng chịu lực theo trạng thái giới hạn về cường độ (TTGH1)

 

Thông thường đối với sàn 01 phương BTDUL trong khung nhà cao tầng, sơ đồ tính sàn 01 phương trong mỗi giai đoạn kết cấu luôn khác nhau về tải trọng tác dụng, khả năng cường độ của vật liệu và sự thay đổi ứng suất trong cáp thép & cốt thép.

 

Tính toán sàn 01 phương bê tông cốt thép dự ứng lực áp dụng các phương pháp tính như sau:

     o    Phương pháp phân tích nội lực  & chuyển vị trong sàn 01 phương được áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) với 02 mô hình tính toán khác nhau của sàn 01 phương.

     o    Phân tích sàn 01 phương theo mô hình kết cấu đàn hồi

     o    Bố trí cáp thép và cốt thép trước khi tính kết cấu

     o    Tính toán kiểm tra ứng suất trong kết cấu theo phân tích đàn hồi

     o    Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện với cốt thép và cáp thép được bố trí.

     o    Thay đổi số lượng và cách bố trí cáp & cốt thép để tối ưu hóa kết cấu.

 

  • QUI TRÌNH TÍNH TOÁN:

Đề xuất tính kết cấu sàn 01 phương BTDUL như sau:

 

 

  • ĐỀ XUẤT:

Áp dụng qui trình tính toán trên là giải pháp hữu hiệu nhằm thiết kế sàn 01 phương bê tông dự ứng lực kết hợp với kiểm tra so sánh kết quả phân tích nội lực từ các phần mềm khác (như Etab, Sap2000).

 

 

Phần mềm liên quan: Sàn 01 phương dự ứng lực

Kinh nghiệm chia sẽ: So sánh sàn 1 phương bằng BTCT & BTDUL căng sau 

 

TP HCM, 04/12/2015