Phần Mềm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 1144886
Đang Online: 7

Cột, Vách cứng

RC. RECTANGULAR COLUMN
Tính Cột chữ nhật
Giá: 300.000 VNĐ
RC. RECTANGULAR COLUMN
Tính Cột chữ nhật cốt thép chỉ định
Giá: 350.000 VNĐ
RC. CIRCLE SECTION COLUMN
Tính Cột tròn
Giá: 300.000 VNĐ
RC. ROUND SECTION COLUMN
Tính Cột tròn rỗng
Giá: 300.000 VNĐ
RC. SHEAR WALL
Tính Vách cứng
Giá: 350.000 VNĐ
COMPOSITE CIRCLE COLUMN
Tính Cột tròn cốt cứng
Giá: 350.000 VNĐ
COMPOSITE REC COLUMN
Tính Cột chữ nhật cốt cứng
Giá: 350.000 VNĐ