HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập 2833480
Đang Online: 8

Phần mềm kết cấu

 

 

 

PHẦN MỀM KẾT CẤU XÂY DỰNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Mỗi biểu tượng thể hiện 1 chương trình
  • Biểu tượng hình đơn thể hiện chương trình độc lập
  • Biểu tượng nhóm thể hiện bộ chương trình (gồm nhiều chương trình)
  • 104 phần mềm thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

  

Nền Móng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Phân Tích Tải trọng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

KẾT CẤU BTCT

 

  

Công Cụ Tính Cốt Thép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         
 

 

Cột, Vách Cứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

Cầu Thang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Các Cấu Kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           
 

           
 

Hạ Tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Bê Tông Dự Ứng Lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         
 

 

 

KẾT CẤU THÉP

 

 

Dầm, Cột Thép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Các Cấu Kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

Công cụ & Bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

           
 
               

 

Click vào hình để xem chi tiết phần mềm